VISS IxTRA

Jansen VISS IxTRA projectoplossing

VISS IxTRA profielen bieden ongekende creatieve mogelijkheden voor de Jansen VISS en Jansen VISS Basic systemen. VISS IxTRA profielen zijn maatwerkprofielen waarmee de architect zeer flexibel en uniek kan ontwerpen met als resultaat een slanke, zelfdragende vliesgevelconstructie met forse statische waarden en een spectaculaire vormgeving.

AB b viss ixtra

VISS IxTRA profielen dragen bij aan een energiebewuste Jansen gevel. De profielen worden geleverd op de juiste lengte en met uitgekiende wanddikte(n) zodat het gevraagde statische moment nauwkeurig wordt gehaald. Er wordt dan ook niet meer materiaal geproduceerd, vervoerd en geleverd dan nodig is.

VISS IxTRA profielen worden gefabriceerd door middel van laserlastechnieken en worden daardoor gekenmerkt door scherpe hoeken. Kortom: een zeer strakke uitstraling!

VISS IxTRA is een projectoplossing waarbij tijdens het bouwproces een nauwe samenwerking vereist is tussen de gevelbouwer en de glasleverancier. Het verdient daarom aanbeveling om vroeg in het ontwerpproces samenwerking te zoeken met ODS en de glasindustrie.

Jansen VISS Ixtra is een uitdaging voor creatieve gevelontwerpers!