Privacy

INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING (ACTUEEL PER MEI 2018)

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze websites en voor uw belangstelling voor onze bedrijven en producten.

Kloeckner Metals ODS Nederland (hierna "Kloeckner", "wij" of "ons") geeft u graag meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze website www.ods-geveltechniek.nl (hierna "websites"). Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon (zoals uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer of e-mailadres).

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor uw gegevensbescherming is

Kloeckner Metals ODS Nederland
Donk 6 - 2991 LE Barendrecht
Postbus 69 - 2990 AB Barendrecht
Telefoon: +31 (0) 180 640 911
E-mail: ODS.info@kloeckner.com

Functionaris voor de gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming bereiken via de volgende contactgegevens:

Functionaris voor de gegevensbescherming van Kloeckner Metals ODS Nederland
Am Silberpalais 1
D-47057 Duisburg
Telefon: +49 (0) 203-307-0
E-mail: dataprivacy@kloeckner.com

Verwerking van uw persoonsgegevens tijdens het bezoeken van onze websites

a) Betreffende gegevenscategorieën:

Elke keer dat u onze websites bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

de verbindingsgegevens van uw computer, zoals het IP-adres,
de websites die u bezoekt, inclusief de site van waaruit u onze website heeft bezocht,
de datum en het tijdstip van uw bezoek,
de naam en de versie van uw browser en besturingssysteem,
de hoeveelheid gegevens die tijdens de verbinding zijn overgedragen.

b) Verwerking, rechtsgrondslag en eventuele rechtmatige belangen:

We verzamelen deze gegevens voor het beschikbaar stellen van onze websites en om de technische werking te garanderen volgens artikel 6 (1) b) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en voor het vaststellen en verhelpen van storingen volgens artikel 6 (1) f) van de AVG. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat onze websites foutloos functioneren.

c) Bewaartermijn:

We verwijderen uw gegevens na een jaar, tenzij we deze in een uitzonderlijk geval langer nodig hebben voor bovengenoemde doeleinden. In dat geval verwijderen we de gegevens zodra ze hiervoor niet meer nodig zijn.

d) Noodzaak van uw medewerking aan de gegevensverzameling / gevolgen van weigering:

Als u onze websites bezoekt, worden deze gegevens automatisch verzameld. Zonder deze beschikbaarstelling kunt u onze websites niet gebruiken.

Verwerking van uw persoonsgegevens als u contact met ons opneemt

a) Betreffende gegevenscategorieën:

Als u contact met ons opneemt, verzamelen we de gegevens die u hierbij verstrekt, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

b) Verwerking, rechtsgrondslag en eventuele rechtmatige belangen:

We verzamelen deze gegevens om te kunnen reageren op uw vraag volgens artikel 6 (1) b) van de AVG of artikel 6 (1) f) van de AVG. Ons enige belang hierbij is om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

c) Bewaartermijn:

We verwijderen uw gegevens nadat we aan uw verzoek hebben voldaan en nadat de betreffende wettelijke bewaartermijn is verstreken.

d) Noodzaak van uw medewerking aan de gegevensverzameling / gevolgen van weigering:

U hoeft alleen de gegevens te verstrekken die we nodig hebben voor het verwerken van uw verzoek en om contact met u op te nemen. Als u ons deze informatie niet verstrekt, kunnen we mogelijk niet reageren op uw vraag.

Gebruik van cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Ontvangers

Interne ontvangers: We gebruiken uw persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is. Bovendien wordt de toegang bij Kloeckner beperkt tot de medewerkers die ze nodig hebben in het kader van bovengenoemde doelstellingen.

Externe ontvangers: We delen uw persoonsgegevens alleen met externe partijen (buiten Kloeckner) als dit nodig is voor de afhandeling of verwerking van uw verzoek, als er sprake is van een wettelijke toestemming of als wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen.

Mogelijke externe ontvangers zijn:

a) Opdrachtverwerkers

Dochterondernemingen van Kloeckner of externe dienstverleners die we inzetten voor het leveren van diensten, bijvoorbeeld op het gebied van technische infrastructuur en onderhoud of het verstrekken van contractueel relevante inhoud.

b) Openbare instanties

Autoriteiten en overheidsinstellingen, zoals het openbaar ministerie, rechtbanken of belastingautoriteiten aan wie we door juridische verplichtingen persoonsgegevens moeten verstrekken.

c) Private instanties

Verkooppartners, zelfstandige vestigingen, samenwerkingspartners of hulpverleners, indien ze deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van het contract, indien u hen toestemming heeft gegeven of als er sprake is van wettelijke toestemming.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) indien er aan de desbetreffende wettelijke bepalingen is voldaan:

Recht op inzage: U heeft het recht om ons informatie te vragen over de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld.

Recht op rectificatie: U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen. Bovendien kunt u onvolledige gegevens laten aanvullen.

Recht op verwijdering: In bepaalde gevallen kunt u de verwijdering van uw persoonsgegevens eisen.

Recht op beperking van de verwerking: U kunt ons in bepaalde gevallen vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht op dataportabiliteit: Als u ons gegevens heeft verstrekt op basis van een contract of na uw toestemming, kunt u ons vragen om deze gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat beschikbaar te stellen of om ze aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Recht op bezwaar

Volgens artikel 6 (1) f) van de AVG heeft u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie. We zullen deze persoonsgegevens dan niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat er overtuigende en legitieme gronden voor zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Ook in het geval van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering mogen we de gegevens verwerken.

Raadpleeg ook de informatie over het maken van bezwaar tegen het gebruik van cookies in hoofdstuk V.

Intrekken van de toestemming: Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk moment en met onmiddellijke ingang intrekken. Dit heeft geen gevolgen voor de legitimiteit van de verwerkingen vóór de intrekking.

Gebruikmaken van uw rechten: Om gebruik te maken van al uw hierin genoemde rechten kunt u contact opnemen met dataprivacy@kloeckner.com of een brief sturen naar het onder I. vermelde adres. Let er daarbij op dat we u duidelijk kunnen identificeren.

Recht van beroep bij de toezichthoudende instantie: Als u vindt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming, met name in de lidstaat van uw gebruikelijke woonplaats, werklocatie of de plaats van de vermeende inbreuk.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering

Voor het gebruik van onze websites is een geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering volgens artikel 22 van de AVG niet van toepassing.

Actueel per mei 2018